Psyykkiset taidot

  • Itseluottamus
  • Itsetuntemus
  • Tunteiden ja ajatusten hallinta ja säätely
  • Motivaatio
  • Keskittyminen
  • Tärkeään asiaan valmistautuminen ja siinä onnistuminen mahdollisimman hyvin
  • Mielikuvaharjoittelu
  • Tavoitteenasettelu
  • Taito nähdä onni ja onnellisuus hetkessä
  • Läsnäolo ja hetkessä eläminen

Muun muassa nämä em. asiat ovat psyykkisiä taitoja. Ja aivan kuten fyysisiä taitoja, myös psyykkisiä taitoja voi harjoitella, niissä voi lähtökohdista huolimatta kehittyä, ja tulla lopulta taitavaksi. Ja niin kuin fyysisissä taidoissa, myös psyykkisissä taidoissa kehittyminen vaatii suunnitelmallisuutta, ymmärrystä, aikaa ja harjoittelua.

Psyykkisten taitojen kohdalla kehittyminen vaatii vahvasti myös taitoa pysähtyä, rohkeaa, rehellistä, ja avointa oman itsen tutkiskelua, omien ajatus-ja toimintamallien tunnistamista, ymmärtämistä, hyväksymistä, ja lopulta niiden muokkaamista haluttuun suuntaan

Pin It on Pinterest

Share This