Kenelle?

”Pohjatietoja tai –taitoja, lähtötasoa, tai muitakaan mitattavia vaatimuksia valmennukselle ja sen onnistumiselle ei ole. Ainoa asia mitä valmennukseen lähtemiseen lopulta tarvitaan on aito halu kehittää omia psyykkisiä taitoja, sekä rohkeus lähteä alkavalle matkalle työskentelemään rehellisesti ja päättäväisesti oman itsen kanssa.”

Psyykkinen valmennus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa vahvistaa omia psyykkisiä taitojaan, joita tarvitaan arjen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, toimiessa sekä yksilö- että ryhmätasolla.

Psyykkinen valmennus ohjaa ja tukee, mutta työn tekee ihminen itse, sillä vain näin saavutetut oivallukset ja vahvistuneet taidot voivat olla omia, aitoja, ja pysyviä.

Valmennus voidaan kohdistaa yhtä lailla yksilöön, kuin erilaisiin yhteisöihin, työpaikkoihin, tai esim. urheilujoukkueisiin. Valmennukselle asetetut tavoitteet voidaan siis asettaa, joko tukien ainoastaan yksittäisen ihmisen psyykkisiä taitoja, tai yhtä lailla isomman yksilöistä koostuvan ryhmän optimaalista yhdessä toimimista ja myös tuloksellisuutta.

Psyykkisten taitojen rooli on merkityksellinen ajatellen yhtä lailla yksittäistä ihmistä, kuin esim. työyhteisöä, tai urheilujoukkuetta. Yksilötasolla psyykkisten taitojen vahvistaminen vaikuttaa oleellisesti ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tasapainoon omassa arjessa ja itsessä. Joukkue- ja ryhmätasolla psyykkinen valmennus voi puolestaan ohjata kohderyhmänsä toimimaan yhä yhtenäisemmin ja hyvinvoivemmin, joka näkyy yleensä aina myös pitkäjänteisempänä ja tehokkaampana tuloksellisuutena.

Pin It on Pinterest

Share This