Psyykkinen valmennus käytännössä

Psyykkinen valmennus on yksilöllistä työtä, jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton, kahta samanlaista ei ole. Psyykkinen valmennus ei pyri antamaan valmiita vastauksia, vaan ohjaa, tukee, ja kannustaa omaan oivallukseen, joka on lopulta tehokkain tie aitoihin muutoksiin. Psyykkinen valmennus antaa työkaluja ja ymmärrystä tunnistaa ja hyväksyä omia jo olemassa olevia ajatus- ja toimintamalleja, jonka jälkeen niitä on tarvittaessa mahdollista vahvistaa ja muokata, oppia jotakin uutta ja pysyvää.

Käytännössä työ tapahtuu videopuhelujen kautta, isompien ryhmien kohdalla myös henkilökohtaiset tapaamiset ovat mahdollisia. Yksittäisellä tapaamiskerralla käydään läpi asiakkaan toivomaa ja yhdessä sovittua psyykkisten taitojen teemaa, sen sisältämiä haasteita, heikkouksia ja vahvuuksia, sekä kysymyksiä. Käsiteltävän aiheen voi antaa myös nousta esiin vasta yhteisten keskustelujen kautta, jotka voivat auttaa tunnistamaan omien psyykkisten taitojen haasteita ja ongelmakohtia. Yleinen ja toimiva tapa on tehdä yhteistyön alussa suunnitelma alkavalle työlle, jota voidaan matkan varrella muokata aina tilanteen sitä mahdollisesti kaivatessa. Tapaamisten määrään ja tiiviyteen vaikuttavat niin asiakkaan tarpeet ja tavoitteet, kuin hänen lähtötilanteensakin. Tapaamisia voi olla kerran viikossa, kerran kuukaudessa, harvemmin, tai mitä tahansa siltä väliltä. Tapaamisten määrästä ja tiiviydestä voidaan keskustella yhdessä, mutta päätös on aina asiakkaan oma.

Psyykkisessä valmennuksessa asiakas saa yksilöllisten keskustelujen tueksi useimmiten tapaamisilta mukaansa kotitehtävän tai kotitehtäviä. Tehtävät ohjaavat ja auttavat pysähtymään oikeiden kysymysten äärelle, sekä harjoittelemaan yhdessä käsiteltyä psyykkistä taitoa omassa arjessa.

Psyykkinen valmennus kulkee asiakkaan rinnalla, kannustaen, ohjaten, sekä antaen vinkkejä ja työkaluja, jotka tukevat asiakkaan ikiomaa tutkimusmatkaa ja kasvutarinaa oman itsetuntemuksen ja psyykkisten taitojen parissa. Psyykkinen valmennus on ammatillista kanssaelämistä ja tukemista, läsnäoloa, tilannetajua ja tunneälyä, jossa jokainen asiakas on tärkeä ja oma yksilönsä.

Pin It on Pinterest

Share This